Talkoot Toppilassa 27.4. klo 16.

Huomio! Toppila siirtyy tänään kesäkuosiinsa!
Tänään klo 16 alkaen järjestetään ratatalkoot Toppilassa, ja mukaan saa liittyä! Kokoonnutaan parkkipaikalla tuohon aikaan, toki myöhemminkin saa littyä seuraan. Seura tarjoaa talkoilijoille vissyä ja suklaata.
Talkoissa asennetaan kesärata pelikuntoon, tarkistetaan OB-merkinnät ja korjataan muita mahdollisia puutteita. Radalle tulee 2 uutta väylää ja kiertojärjestys muuttuu tämän myötä pikkaisen. Luvassa on myös pientä risusavottaa ja puunkaatoa: uuden väylän griinille täytyy päästä, ja samalla raivataan myös pajukot rannasta, jotta näkyvyys uus-vanhalta #8 tiiltä paranee.
Uutta rataa voipi jäädä testaamaan heti talkoiden jälkeen, ja tietoa radan avautumisetsa julkaistaan välittömästi talkootöiden valmistuttua.
Tervetuloa!

Ensimmäisiä OFS:n järjestämiä ratatalkoita Toppilassa 2007. Kuka tunnistaa metsurin?